adw. Polewczak Andrzej

Adwokat

Nazywam się Andrzej Polewczak i od roku 1996 prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką w Opolu przy ulicy Damrota 8. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1989 roku gdzie pod kierunkiem profesora Tomasza Gizberta-Studnickiego przygotowałem pracę magisterską zatytułowaną ,,Utylitarna teoria prawa Jeremiego Benthama”. W latach 1985-88 byłem stypendystą Fundacji Jana Pawła II w Paryżu gdzie na Uniwersytecie Paryż X Nanterreprowadziłem studia doktoranckie z zakresu teorii i filozofii prawa pod kierunkiem profesora M.Tropera oraz na Uniwersytecie Paryż 2 Pantheon-Assas studia magisterskie z zakresu prawa publicznego.

Jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Świadczę profesjonalną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. W swojej pracy koncentruję się na indywidualnym podejściu do klienta, starając się zapewnić  rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych mi spraw z zapewnieniem pełnej dyskrecji zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które przekłada się na wysoką jakość oferowanych usług. Posiadam biegłą znajomość języka francuskiego w tym języka prawniczego oraz znajomość języka angielskiego. Reprezentuję  również klientów  zamieszkujących poza granicami Polski.  Współpracuję z Kancelarią Adwokacką Flamm&Sachanbiński specjalizującą się w obsłudze podmiotów zagranicznych w ramach polisy ochrony prawnej .

Doświadczenie zawodowe:

Po powrocie do Polski w latach 1990-91 byłem kierownikiem Biura poselsko-senatorskiego Obywatelskiego Komitetu Parlamentarnego w Opolu. W latach 1991-92 odbywałem aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Opolu. Aplikację adwokacką odbywałem w  latach 1992-96 w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. W 1993 roku uczestniczyłem w stażu profesjonalnym organizowanym przezParyską Radę Adwokacką mając możliwość uczestniczenia w rozprawach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego przed sądami paryskimi oraz przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu. W tym okresie współpracowałem z Kancelarią Adwokacką Feugere&Associes specjalizującą się w prawie gospodarczym oraz wspólnotowym.

Telefon: 693 721 938
E-mail:
WWW: http://www.adwokatpolewczak.pl
Facebook: link
LinkedIn: link

ADRES KANCELARII

ul. Dubois 7a, 45-070 Opole
http://slmadwokaci.pl